Persondatapolitik

Persondatapolitik

Oversigt 
 
1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?
2. Hvad bruger vi dine oplysninger til?
3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?
4. Hvordan indsamler vi persondata om dig?
5. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig?
6. Hvem deler vi vores oplysninger med?
7. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU?
8. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig?
9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes?
10. Hvilke rettigheder har du?
11. Cookie-politik
 
1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Pillivuyt Danmark – Thuesen Jensen AS 
Smedeland 11 
2600 Glostrup 
CVR.nr. 33438117
kundeservice@pillivuyt.dk
 
2. Hvad bruges dine oplysninger til
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Levering af aftalte ydelser/varer/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker/målrette relevante tilbud.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.
 
Bemærk venligst at meddelelsen af personoplysninger kan være et krav i henhold til en kontrakt, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en kontrakt. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.
 
3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig
Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2.
Omfanget af de oplysninger, der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.
Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:
 
Almindelige oplysninger:
 • Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • Geolocation
 • Betalingsoplysninger
 • Købshistorik
 • Cookie-oplysninger
 • IP-adresse
 • Informationer afgivet forbindelse med en eventuel klagesag
 
4. Hvordan indsamler vi data om dig
De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom:
 • Online kilder, eks. sociale medier som Instagram og Facebook.
 • Vores samarbejdspartnere.
 
Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.
 
 5. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:
 • Dit udtrykkelige samtykke
 • Behandlingen er nædvendig for at opfylde en kontrakt som du er parti, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Pillivuyt.dk.
 • Behandlingen er nødvendig for, at Pillivuyt eller tredjemand kan følge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre: Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier. For at mårette vores kommunikation med i overenstemmelse med dine præferencer.
 
6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med
Vi kan dele oplysninger om dig med:
 • Vores leverandører.
 • Vores partnere og internt i virksomheden.
 • Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics, Facebook Business Manager eller Youtube.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarsels registre, der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
 
Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på din profil på Pillivuyt.dk
 
7. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EØS
Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EØS.
Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer Pillivuyt, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Pillivuyts instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EØS, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.
 
Vi overfører kun dine persondata til udlandet såfremt:
 • Europa-Kommissionen har fastlået at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller
 • Overførslen baseres på en aftale der effektivt sikre dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau,eller overførslen er baseret på Europa-Kommissionens standardbestemmelser. 
 
8. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger
Pillivuyt.dk sletter løbende oplysninger om inaktive kunder og opbevarer alene dine oplysninger, så længe de er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindeligt blev indsamlet til.
 
9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet
Hos Pillivuyt.dk gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger. Vi sikrer dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.
 
10. Hvilke rettigheder har du
Som kunde hos Pillivuyt.dk har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:
 • Besigtigelse og berigtigelse af dine oplysninger hos Pillivuyt.dk
 • Til enhver tid mulighed for at trække samtykket om behandling af personoplysninger tilbage.
 • Til enhver tid få slettet dine personoplysninger, såfremt en af føægende kriterier gør sig gældende: Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen), ikke ønsker at modtage direkte markedsføring, oplysningerne viser sig at være urigtige, eller ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger, du selv har afgivet til Pillivuyt.dk i et struktureret, almindeligt og maskinlæst format.
 • Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil i høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.
 
Hvis du mener at Pillivuyt.dk behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn.
 
11. Cookies
Se cookie-politik her